Travel conditions

For English version, click here

1. Allmänt

Vid resor med Saga Rail regleras resenärens skyldigheter och rättigheter av:

2. Bagage

Högst två väskor per person samt handväska/datorväska. Utöver detta får du ta med ett par skidor, golfbag, se även under "Vagnar").
Vi kan neka påstigning av säkerhetsskäl om dessa regler inte följs.

3. Biljetter

Våra biljetter köper du enklast på vår egen hemsida sagarail.se, där kan du också köpa tåg- och bussbiljetter från de flesta andra reseföretagen i Sverige. Du kan också köpa våra biljetter på Samtrafikens Resrobot (resrobot.se) och Tågbokningen (tågbokningen.se).

Inga andra än Saga Rails biljetter gäller för resa med Saga Rail.

Vid biljettköp ombord på tåget gäller alltid fullt pris för sträckan samt att det tillkommer en administrativ avgift på 50 kr. Ombord accepterar vi inte kontanter, utan endast kortbetalning.

4. Cykel

Vi erbjuder transport av cykel med villkor enligt nedan:

Cykeln måste bokas i samband med resan och en sådan bokning måste göras i förväg. Du bokar cykeln i samband med att du väljer avgång och bockar i valrutan för cykel. Saknas sådan ruta finns inga cykelplatser kvar på den aktuella avgången.

En cykel får transporteras endast i samband med egen resa. Avgift för cykeln är ett tillägg på 95 SEK inkl moms.

Max fyra cyklar per tåg.

Du som bokar resan tillsammans med cykeln måste själv lyfta på och av cykeln. Du ansvarar för cykeln under resan, även gentemot andra resenärer. Du ska färdas i anslutning till din cykel så att du kan flytta den om det är nödvändigt.

Cykeln ska transporteras vid varje vagns mittdörr, max två cyklar per vagn i tåget. 

Du ska se till att cykeln inte välter. Det kan du göra genom att stå vid cykeln hela resan eller ha med fästband eller liknande som gör att du kan förankra cykeln vid de stänger som finns vid dörren (se bild) Du ska färdas i cykelns närhet så att du kan flytta på den om det av något skäl skulle behövas.

I en nödsituation där tåget måste evankueras kan du bli tvungen att lämna cykeln på tåget. Du kommer självklart ges möjlighet att hämta cykeln vid ett senare tillfälle.

 

5. Ersättning vid försening eller inställt tåg

Vårt mål är att hålla tiden, men om vårt tåg ändå skulle vara en timme försenat eller mer, kan du välja mellan att få en ny biljett till ett Saga Rail-tåg på samma sträcka eller kontant ersättning enligt EU-direktiv (25% återbetalas vid minst 60 min försening, 50% vid minst 120 min).

Vid inställt Saga Rail-tåg har resenären rätt till full ersättning för köpta biljetter för Saga Rails tåg.
För att ansöka om ersättning vid försening eller inställt tåg under resa enbart med Saga Rail: kontakta oss via e-post ersattning@sagarail.se eller telefon 077144 66 00.

För resa med Resplus-biljett där din resa med Saga Rail kombineras med andra tåg eller bussar, ansöker du om ersättning här: Ansökan ersättning för Resplus-biljett

Information om tågpassagerares rättigheter, se http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/rail/index_sv.htm.

6. SveaWebPay Faktura

Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättningar för att få handla mot faktura är bland annat att du är folkbokförd i Sverige och är över 18 år. Du får inte heller ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Saga Rail AB överlåtna till Svea Ekonomi AB. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

7. Familjeerbjudande

Ett till två barn upp till 6 års ålder reser fritt tillsammans med vuxen resenär.

8. Tillgänglighet

Våra vagnar är inte helt anpassade för rullstolsburna och har ett par steg in, vilket kan upplevas som lite högt. Dörrarna är dock breda och det finns gott om golvyta. Toalettens storlek är sådan att man inte har tillgång till den i rullstol.

Om du har en funktionsvariation, som innebär att du behöver ha hjälp till eller från ett av våra tåg, kan vi ordna ledsagning. Beställning av sådan görs senast 48 timmar före resan per e-post till ledsagning@sagarail.se eller på telefon 0771‑446600.

9. WiFi

Inledningsvis kommer vi inte att erbjuda uppkoppling till Internet via Wi-Fi.

 

10. Kortbetalning

Vi accepterar Visa och Mastercard. Inga extra avgifter tillkommer när du köper din biljett på Saga Rails hemsida och betalar med kort. All kortdata hanteras säkert av vår betalväxel Svea Webpay, som är certifierade enligt PCI-DSS.

11. Länstrafikens biljetter

Länstrafikens biljetter gäller för närvarande inte på Saga Rails tåg.

12. Pensionär, studerande, barn, och ungdom

Se vår hemsida för aktuella rabatter. Ålder och behörighet måste kunna styrkas. Pensionär under 65 år ska kunna visa upp intyg från Försäkringskassan. Studerande ska kunna visa upp ISIC-, Mecenat- eller Studentkortet.

13. Sekretesspolicy

All betalningsinfo sker krypterat via Svea Webpay som hanterar betalningen på sin betalväxel. All trafik sker genom kryptering via SSL och inga lösenord sparas i klartext.

14. Platsreservation

Vi erbjuder för närvarande ingen möjlighet att reservera plats. Dock säljer vi inte fler biljetter än det alltid finns sittplatser för resenärer med en ressträcka längre än 150 km.

15. Servering

Vi erbjuder för närvarande ingen förtäring.

16. Sällskapsdjur

Resande med sällskapsdjur hänvisas till B-vagnen. Djur ska vara på golvet.

17. Vagnar

Våra tågsätt byggdes 1990-91. Inredningen i tågen är från 2002 och ursprungligen utvecklad för lokaltågstrafik. Detta är en viktig förklaring till våra låga priser. Golvet är högt och det är några trappsteg upp på tåget, vilket det är bra att vara medveten om vid resa med barnvagn eller rullstol.  Det finns en toalett i B-vagnen. Utrymmet i toaletten är begränsat och medger inte att en rullstol tas in. Vagnarna har bra värmeanläggning samt fläktventilation. Luftkonditionering saknas, men många fönster är öppningsbara.

18. Ångerrätt

Vid köp av resor gäller ej ångerrätten.