Nyheter

Välkommen till vår Nyhetssida

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev för att snabbt få info!

 

1 januari 1970, 01:00

Du ska kunna resa klimatsmart och ha råd med det

Sommaren 2018 har gjort det tydligt att klimatförändringen kan vara betydligt närmare än vad vi hittills trott. Man talar om en tipping-point. En snabb omställning av våra resvanor känns mer angelägen än någonsin. Det elektriska tåget är det överlägsna transportsättet. Vad Sverige behöver är billiga tåg nu, inte nya (dyra) höghastighetståg om 20 år. Du vill säkert bidra till ett hållbart samhälle och du ska kunna göra det utan att det svider alltför mycket i plånboken. Tyvärr tycks staten prioritera att SJ kan behålla sin i praktiken monopolställning och på så sätt, genom höga priser, leverera ett stort ekonomiskt överskott till staten. Vi förstår inte varför staten prioriterar vinster i det egna bolaget framför att göra det enkelt för svenska folket att välja bland de olika tågbolagen.

Men Saga Rail är på din sida. Vi har anmält SJ till Konkurrensverket. Det får helt enkelt inte vara så att det statliga tågbolaget genom sin marknadsdominans blockerar nya initiativ som snabbt kan leda till ett ökat tågresande. Det ska vara lätt för dig som vill åka tåg, men inte vill betala i onödan, att hitta de erbjudanden som är bäst för dig.

Vi tycker att det är tråkigt att vi under denna period inte kan köra våra tåg, men det vore ekonomiskt vansinne. Skulle vi köra, skulle vi förlora pengar som vi kan använda bättre när vi får en bra säljkanal. Men tro oss, vi längtar verkligen efter att snart få se dig ombord på vårt rosa tåg igen! Vi hoppas att du också längtar efter oss varje gång du har betalt för mycket för en tågbiljett, eller varje gång du skumpar fram i en dieselbuss på motorvägen.
 

Om Saga Rail

Saga Rails erbjudande är tåg med enkel standard till lågt pris de dagar i veckan som privatresenärer (man betalar resan själv) oftast åker. Erbjudandet fyller en position i marknaden mellan konventionellt tåg och buss. Saga Rails resenärer är unga. En tredjedel är under 25 år och Saga Rail introducerar unga människor till klimatsmart tågresande. En kundundersökning visade att resenärerna är mycket nöjda med Saga Rail, bl a får man 4,8 av 5,0 för kundbemötande.

Saga Rail började den 23 februari köra tåg på fredagar och söndagar mellan Stockholm och Linköping (med uppehåll i Nyköping och Norrköping). Samtliga (100 %) Saga Rails tåg har avgått ifrån utgångsstationen i rätt tid. Saga Rail är också enda tågbolag som tar cyklar på denna sträcka. Sedan den 15 juni har Saga Rail avbrutit sin trafik. Det är inte möjligt att etablera tågtrafik i Sverige utan en effektiv säljkanal -- och i Sverige finns bara en.
 

 Om SJ Online

SJ Online är ett samlingsbegrepp för sj.se och SJs mobilapplikationer. Genom det sk Resplus kan SJ sälja biljetter för samtliga tåg, spårvagnar, tunnelbanor, bussar och båtar som erbjuder kollektivtrafik i Sverige. På så sätt kan SJ sälja ett heltäckande nät i hela Sverige. Exempel på företag som SJ säljer: Blå Tåget, Snälltåget, Tågab, Skånetrafiken, Öresundståg, Västtrafiken, SL, Östgötatrafiken, Tåg i Bergslagen, Norrtåg, Swebus, Nettbus/Bus4You och många fler. Totalt säljer SJ ungefär 40 olika bolag på SJ Online -- bara två är uteslutna, Saga Rail och MTR Express. SJ har genom sin maktposition givit sig rätten att utesluta företag anslutna till detta branschsamarbete men samtidigt utnyttja samarbetets fördelar.

SJ Online är den superdominerande säljplattformen för fjärr-resor i Sverige. Den har hög kännedom därför att SJ sedan 1856 varit den i praktiken enda leverantören av fjärrtågs-transporter i Sverige. Genom att kunna erbjuda hela Samtrafikens Resplus-utbud upplevs SJs säljplattform som komplett och marknaden ser därför inget behov av ännu en säljkanal.

Fjärr-resor är en sällanköpstjänst. Då är det förenat med närmast astronomiska kostnader för en aktör som är utestängd från en superdominerande plattform att skapa kännedom och även underhålla kännedomen hos den stora gruppen sällanköpande kunder för en egen alternativ säljkanal. Det betyder att i praktiken finns det ingen öppen tågmarknad i Sverige.

SJ utnyttjar sin dubbla (som fjärrtågsutförare och som säljkanal) superdominans till att blockera nya fjärrtågsbolag och nya säljplattformar.

1 januari 1970, 01:00

Vässat erbjudande till hösten

Saga Rail tar sommaruppehåll fr o m den 15 juni. Vi arbetar just nu intensivt med att inom kort kunna presentera ett utvecklat erbjudande inför höstens trafik.

Studenter är en viktig kundgrupp, men deras resande avtar nu när terminen är slut. Därför är det naturligt att också vi på Saga Rail tar sommarlov. Spårarbeten i Stockholm som innebär att Stockholms  Central inte kan nås under sommaren gör det inte heller möjligt att erbjuda bra trafik under sommarmånaderna.

Saga Rail har sedan den 23 februari kört sitt rosa tåg mellan Stockholm och Linköping fredagar och söndagar. Saga Rails erbjudande är billiga tågresor de dagar då resenärer som betalar resan med egna pengar oftast åker. Det  är ett attraktivt alternativ till buss och egen bil. Saga Rail erbjuder också möjlighet att transportera cykel ombord på tågen.

Trafiken har fungerat bra. Alla tåg har avgått punktligt från utgångsstationen. Det gör sannolikt Saga Rail till Europas punktligaste tågbolag. Den kundundersökning som genomförts visar på mycket nöjda kunder där kundbemötandet är i topp med värdet 4,8 på den femgradiga skalan.

Vi arbetar därför just nu med att ytterligare vässa vårt erbjudande inför hösten. Tidtabeller, sträckor, servering ombord och säljkanaler är saker vi tittar på.

En viktig del i Saga Rails koncept är att använda fungerande tåg som annars skulle ha skickats till skroten. Saga Rail kör därför med elektriska tåg som tidigare har använts i Stockholms Lokaltrafik. Att fortsätta använda dessa tåg bidrar till att skapa en uthållig klimatsmart mobilitet.