Nyheter

Vi behöver, precis som alla andra tågbolag, säljas genom SJ Online

Saga Rail har kommit fram till att för att det ska gå att utveckla konceptet med billiga tåg vid veckosluten måste man säljas genom SJs säljkanaler över internet (SJ Online). SJ erbjuder sådan försäljning åt Snälltåget på sträckan Stockholm -- Malmö och åt Blå Tåget på sträckan Stockholm - Göteborg. Faktiskt åt Sveriges alla tågbolag utom Saga Rail och MTR Express. Vi har en dialog med SJ sedan lång tid, men den har inte lett till att vi har kunnat få en sådan försäljning till stånd. Det är helt omöjligt att etablera och driva trafik på den svenska tågmarknaden utan tillgång till den superdominerande säljkanalen SJ Online.

Därför kommer Saga Rails rosa tåg stå tills vidare. För att inte vara enbart beroende av dialogen med SJ har vi även uppmärksammat Konkurrensverket på förhållandet att Saga Rail inte har tillträde till SJ Online när andra tågbolag har denna möjlighet.


Vi hoppas i första hand på att nå en överenskommelse med SJ och i andra hand på att Konkurrensverket snabbt fattar ett interimistiskt beslut, så att vårt rosa tåg snart kan vara ute och rulla igen

Ett interimistiskt beslut skulle kunna vara att Konkurrensverket bestämmer att SJ ska sälja Saga Rails biljetter till dess Konkurrensverket har avslutat sin fullständiga utredning, något som kan ta lång tid. Det är fullt rimligt eftersom Saga Rail lider av att stå still, men SJ tar knappt någon skada av att sälja Saga Rails biljetter. Även vid helt fulla tåg kommer Saga Rails intäkter vara mindre än 0,1 % av SJs.

Det har visat sig att för de nya tågbolag som SJ har valt att sälja på SJ Online har samtliga över tid kunnat utveckla sitt erbjudande och driva sin verksamhet med lönsamhet. För de bolag (två stycken) som däremot nekats tillträde till SJ Online är slutsatsen att det med dessa förutsättningar är ekonomiskt oförsvarligt att etablera och utveckla tågtrafik i Sverige.
 

Om Saga Rail

Saga Rails erbjudande är tåg med enkel standard till lågt pris de dagar i veckan som privatresenärer (man betalar resan själv) oftast åker. Erbjudandet fyller en position i marknaden mellan konventionellt tåg och buss. Saga Rails resenärer är unga. En tredjedel är under 25 år och Saga Rail introducerar unga människor till klimatsmart tågresande. En kundundersökning visade att resenärerna är mycket nöjda med Saga Rail, bl a får man 4,8 av 5,0 för kundbemötande.

Saga Rail började den 23 februari köra tåg på fredagar och söndagar mellan Stockholm och Linköping (med uppehåll i Nyköping och Norrköping). Samtliga (100 %) Saga Rails tåg har avgått ifrån utgångsstationen i rätt tid. Saga Rail är också enda tågbolag som tar cyklar på denna sträcka.
 

 Om SJ Online

SJ Online är ett samlingsbegrepp för sj.se och SJs mobilapplikationer. Genom det sk Resplus kan SJ sälja biljetter för samtliga tåg, spårvagnar, tunnelbanor, bussar och båtar som erbjuder kollektivtrafik i Sverige. På så sätt kan SJ sälja ett heltäckande nät i hela Sverige. Exempel på företag som SJ säljer: Blå Tåget, Snälltåget, Tågab, Skånetrafiken, Öresundståg, Västtrafiken, SL, Östgötatrafiken, Tåg i Bergslagen, Norrtåg, Swebus, Nettbus/Bus4You och många fler.

SJ Online är den superdominerande säljplattformen för fjärr-resor i Sverige. Den har hög kännedom därför att SJ sedan 1856 varit den i praktiken enda leverantören av fjärrtågs-transporter i Sverige. Genom att kunna erbjuda hela Samtrafikens Resplus-utbud upplevs SJs säljplattform som komplett och marknaden ser därför inget behov av ännu en säljkanal.

Fjärr-resor är en sällanköpstjänst. Då är det i praktiken förenat med närmast astronomiska kostnader för en aktör som är utestängd från en superdominerande plattform att skapa kännedom och även underhålla kännedomen hos den stora gruppen sällanköpande kunder för en egen alternativ säljkanal.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev för att snabbt få info!

 

1 januari 1970, 01:00

Vässat erbjudande till hösten

Saga Rail tar sommaruppehåll fr o m den 15 juni. Vi arbetar just nu intensivt med att inom kort kunna presentera ett utvecklat erbjudande inför höstens trafik.

Studenter är en viktig kundgrupp, men deras resande avtar nu när terminen är slut. Därför är det naturligt att också vi på Saga Rail tar sommarlov. Spårarbeten i Stockholm som innebär att Stockholms  Central inte kan nås under sommaren gör det inte heller möjligt att erbjuda bra trafik under sommarmånaderna.

Saga Rail har sedan den 23 februari kört sitt rosa tåg mellan Stockholm och Linköping fredagar och söndagar. Saga Rails erbjudande är billiga tågresor de dagar då resenärer som betalar resan med egna pengar oftast åker. Det  är ett attraktivt alternativ till buss och egen bil. Saga Rail erbjuder också möjlighet att transportera cykel ombord på tågen.

Trafiken har fungerat bra. Alla tåg har avgått punktligt från utgångsstationen. Det gör sannolikt Saga Rail till Europas punktligaste tågbolag. Den kundundersökning som genomförts visar på mycket nöjda kunder där kundbemötandet är i topp med värdet 4,8 på den femgradiga skalan.

Vi arbetar därför just nu med att ytterligare vässa vårt erbjudande inför hösten. Tidtabeller, sträckor, servering ombord och säljkanaler är saker vi tittar på.

En viktig del i Saga Rails koncept är att använda fungerande tåg som annars skulle ha skickats till skroten. Saga Rail kör därför med elektriska tåg som tidigare har använts i Stockholms Lokaltrafik. Att fortsätta använda dessa tåg bidrar till att skapa en uthållig klimatsmart mobilitet.